PARTNERËT

LOREM IPSUM

MedicalGroup është krijuar në fillim të vitit 2000 nga një grup i mjekëve dhe profesionistëve të kujdesit shëndetësor të përfshirë në atë kohë në mbështetjen e
përpjekjeve ndërkombëtare për asistencë humanitare shëndetësore në Kosovë dhe rajon. Sfida e atyre ditëve ishte vendimtare në ndërtimin e formës që ne si
kompani e kemi sot. Pavarsisht rrethanave dhe momenteve të vështira, thënjen se “nuk mund të ju ndihmojmë”, ne nuk e përfillim fare.

1. Bode
2. AstraZeneca
3. Novak
4. NaturalWealth
5. Boston
6.Takeda
1. Bode
2. AstraZeneca
3. Novak
4. NaturalWealth
5. Boston
6.Takeda
1. Bode
2. AstraZeneca
3. Novak
4. NaturalWealth
5. Boston
6.Takeda